Fullsjöns byalag

Fullsjöns byalag är en enda stor förening med undersektioner. I undersektioner finns för närvarande Gränsgården och Vest i buan.

Fullsjöns byalag har ett nytt organisationsnummer: 802 515-3134